https://edupolis.pl/e-learnig/?fbclid=IwAR0XAR_lOSWTbrzu2oxEBJpCYHYW0MJ1JHOnAT6Nc8hLt-Fm9ijzoxE5uDg

8 – KLASIŚCI

https://ono24.info/men-zaprasza-8-klasistow-codziennie-o-900-online,a9045?fbclid=IwAR2hOLFtUeLMt2jax5FEzOhzhbqaooH8PgD0AsP2ipC7tfGt6_msdoGTLDs

POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2016%2F06%2Fprace-plastyczne%2F%3Ffbclid%3DIwAR0l0VfLmJhagRyn6eEgBGwV2AeZXQQZMRP3B2t4jAp7nytiPg9S4FnmtAY&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

DOMOWE EKSPERYMENTY

MASY SENSORYCZNE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpanimonia.pl%2F2018%2F01%2F23%2Fmasy-sensoryczne-plastyczne-przepisy%2F%3Ffbclid%3DIwAR25VisUaILL7EcysRSgPx_rD5r6Nl1wKzAsQgfa44GzQORHOtEBci7VxlA&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

MATEMATYKA DLA DZIECI

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmatematykadladzieci.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Id-6lXko5Yd2oaDeylvxXmjNOov4KM4wejJ5H39bpRARGz2y69jPZG_A&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

DOMOWE NAUCZANIE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodrecznikarnia.pl%2Fnauczyciel%2Fedukacja-domowa.html%3Ffbclid%3DIwAR3Lbt_Wn-dwrZmJVdunONVUBHvkGobDZLZO7IMvlRqk2bx-5bnEDhs_6zw&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

NAUKA FIGUR GEOMETRYCZNYCH

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2019%2F04%2Fnauka-figur-geometrycznych-w-zabawie%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rqYWffum5vrKvMmBWclyKoGZPq_yeEGRT4xdszZq36iPpYE4ZdIQDq1w&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

ZABAWY Z DZIECKIEM W DOMU

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fogrod-pedagogiczny.blogspot.com%2F2020%2F03%2Fskarby-ukryte-w-domach-czyli-w-co-sie.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR2pxTu25ChXylN266dIDgV4p7tLZvrg08QdZSiE_yFgi0JWtdAcNkiJGes&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

SUPERKID

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.superkid.pl%2Fsiedzisz-w-domu-glowka-pracuje%3Ffbclid%3DIwAR1jRfmDmt5XaRj2lAyA3avTQvrjFOULIvwRA1i0tfpsAOg52iKZV5QxUUM&h=AT04pQQz4Yomf2J-KcfvXnNX-nQKhIYJ9miNikytEA6HZfyEUEDIhfpaLnbHaOd9gJpXCueXPdyGbCIsPs7VkKu4L_3vlLkdh2WHGX95f3tLqV81ATwTh4ZGqzhvSnYfNApayQ

PRACE PLASTYCZNE

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/?fbclid=IwAR3mBBad2-W6sJgeSoIz0jG7izC4CNz1HbW6jNz80BmBeVFng0lxfUp3IS4

GRAFOMOTORYKA

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/?fbclid=IwAR2p9GWDbxxsw2f97V28-3v8W0TASZoXkR6FXQNYZ1HlUwrMZe5cczFlVd0

ĆWICZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym?fbclid=IwAR1Xggi_bqG6cFxYZl1siZhovGQxHr-EnQI4w-Jhj4qboCab_KlX1Q3eJus

ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ

 

ZDALNE LEKCJE GOV

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje?fbclid=IwAR1ezfe-igXbXV-KVVm2ASo5knfESwlawKPfFXAU5lwlXZZb0Ww6Xwd1XMs

 

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego?fbclid=IwAR1Js-92TXDtGlRB4OGqheHvlQnJRmlUmJ9-R8kiyrBAxsEu3Em7gGTh_lo

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA ON-LINE

https://www.wloclawek-mbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__wolne+lektury&sort=byscore&view=1

 

LEKTURY SZKOLNE

http://www.egopartum.edu.pl/pol_ucz_lit_opr.html?fbclid=IwAR2RiNGZ9hon-0T8a3-BQYydtHr3Nnr6JULH1RYCicfOCjibhFigYo_uY5g

 

KODOWANIE

Zakodowane obrazki księżniczki Disneya

 

ĆWICZENIA DLA NAJMŁODSZYCH

http://www.specjalni.pl/2020/03/cwiczenia-i-nauka-online-dla-najmodszych.html?fbclid=IwAR3yyoI_edmqRS–OVTLrA-jBKws9OPOOfyXCGd8m9T7QgEcT09Ordr-Xik#more

 

COŚ DLA ZERÓWIAKÓW

https://www.buliba.pl/?fbclid=IwAR1irRbrAES0O84I33KateM70-H9qj0-AsfmKj4GlvK6ZQ6PJTEHkdIMG-k

 

MATZOO

https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR0H5wVvX4h2fmdGAgwG0peNdclcuut2s888k3VYWVsd1-P3F8pbkv7fZMw

 

Wirtualna biblioteka

https://wolnelektury.pl/?fbclid=IwAR1egFx9lC8fdFbgkqOT5iRCMIqkR-BeDZs85jUmh30DtWZdg5Zr2gwmNoY

 

Logorytmika w domu