Definicja rewalidacji

Aby w pełni zrozumieć omówioną forma pracy, jaką są zajęcia rewalidacyjne dzieci niepełnosprawnych, należy przedstawić pojęcie rewalidacja.

Definicja pojęcia rewalidacja pochodzi od łacińskiego słowa re- znów i validus  –mocny, silny i oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności.[1]

Pod koniec lat pięćdziesiątych minionego wieku pojęcie rewalidacja zostało rozpowszechnione przez Janinę i Witolda Doroszewskich, używany był przez twórczynię polskiej pedagogiki specjalnej Marię Grzegorzewską. [2] Według Jacka Zabłockiego  wprowadzony przez Witolda Doroszewskiego termin rewalidacja jest synonimem terminu rehabilitacja i oznacza ogólne przywrócenie sprawności organizmu jednostki ( czy też utraconych funkcji ) i przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym[3]  

Studiując literaturę przedmiotu, można zauważyć, iż termin rehabilitacja używany jest w nazewnictwie medycznym w połączeniu z usprawnianiem fizycznym, psychicznym oraz społecznym osób poszkodowanych, objętych przewlekłymi schorzeniami czy też ofiar wypadków. Termin rewalidacja używany jest w sytuacjach, gdy do czynienia mamy z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. [4]

A więc…

Rewalidacja to złożony zaplanowany długoterminowy proces terapeutyczno wychowawczy ukierunkowany na nauczanie, opiekę, wychowanie i stymulację wielokierunkową na rzecz osób  o zaburzonej percepcji rzeczywistości np. osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób niedowidzących, niedosłyszących, z zaburzeniami sensorycznymi, również osób ze spektrum autyzmu.

Rehabilitacja to skoordynowane i łączne oddziaływanie lecznicze, psychologiczne ukierunkowane na naukę bądź usprawnienie funkcji które zostały uszkodzone w przebiegu życia.

Zajęcia rewalidacyjne czy też działania rehabilitacyjne muszą być zawsze dostosowywane  do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i ich rozwoju. Na bieżąco modernizowane.

mgr Beata Brodecka

[1] Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1999, s.123.

[2] Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki, Wydawnictwo .Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001, s.15

[3] Zabłocki J.: Wprowadzenie do rewalidacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 31

[4] Grochmal-Bach B.: Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s.9-12

                                         

                                           NASZE PROPOZYCJE

TYDZIEŃ 22.06.20 – 26.06.20

PP,OP  Zadania rewalidacyjne 22.06-25.06.20 (1)

KLASA 1

KLASA 2 KL 2 Poniedziałek-22.06.2020   KL 2 REW Czwartek-25.06    KL 2 Środa-24.06.2020   KL 2 Wtorek23.06.2020

22.06.2020 – 25.06.2020 klasa2

KLASA 3

KLASA 4  kl 4 rew karty pracy 👍

KLASA 5  KL 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 22-26.06.2020

KLASA 6  KL 6 REW Czwartek (14)     KL 6 REW Poniedziałek (16)       KL 6 REW Środa (15)          KL 6 REW Wtorek (17)

KLASA 7

LICEUM

TYDZIEŃ 15.06.2020 – 19.06.2020

PP,OP  Zadania rewalidacyjne 15-19.06.2020 op pp

Zadania rewalidacyjne 22.06-25.06.20 op

KLASA 1 rewalidacja klasa 1

KLASA 2  15.06.2020 19.06.2020 rewalidacja klasa 2

KLASA 3  kl 2 – 3 Wtorek16.06.2020   kl 2-3 Czwartek-18.06.2020    kl 2-3 Piątek19.06.2020    kl 2-3 Poniedziałek-15.06   kl 2-3 Środa17.06.2020 (1)

KLASA 5- 6 kl 5-5 Poniedziałek (15)  kl 5-6 Czwartek (13)   kl 5-6 Piątek (13)   kl 5-6 Środa (14)   kl 5-6 Wtorek (16)

KLASA 7  1 (6) rew    2 (5) rew    3 (6)  rew 7     rew 7,1

TYDZIEŃ 08.06.20 – 12.06.20

PP,OP op Zadania rewalidacyjne 08.-10.06.20

op Zadania rewalidacyjne 08.06.2020-10.06.2020

KLASA 1 kl 1 rewalidacja

kl 1 rew Poniedziałek 08         kl 1 rew Wtorek 09            kl 1 rew Środa 10

KLASA 2  kl 2 rew 8.06.2020 – 10.06.2020 rewalidacja klasa druga           kl 2 rew Poniedziałek-08.06.2020                 kl 2 rew Środa-10.06.2020                          kl 2 rew Wtorek-09.06.2020

KLASA 3  0kl 3 rew 9.06-kl3-rew    kl 3 rew 08.06-kl3-rew   kl 3 rew 10.06-kl3-rew

KLASA 4  

KLASA 5  kl 5 rewalidacja

kl 5 rewalidacja pon        kl 5 rewalidacja wtorek 09.06        kl 5 rewalidacja ŚRODA 10.06

KLASA 6  kl 6 rew Poniedziałek (14)     kl 6 rew Wtorek (15)        kl 6 rew Środa (13)        kl 6 rew Czwartek (12)       kl 6 rew Piątek (12)

KLASA 7  kl 7 rew         kl 7 rew 1            kl 7 rew 2

LICEUM  lo rewalidacja

TYDZIEŃ 01.06.20 – 05.06.20

PP, OP  op rew Zadania rewalidacyjne 02.06-05.06.2020

op rew Zajęcia rewalidacyjne 01.06.2020- 05.06.2020

KLASA 1  kl 1 Wtorek 02.06      kl 1 Środa 03.06       kl 1 rew Czwartek 04      kl 1 rew Piątek 05

kl 1 Wtorek 02.06      kl 1 Środa 03.06       kl 1 Czwartek 04.06      kl 1 Piątek 05.06

KLASA 2  kl 2 rew 1.06.2020 5.06.2020 rewalidacja klasa druga

KLASA 3   

KLASA 4 kl 4 rewalidacja karty pracy kl 4 (1)

KLASA 5  kl 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 01.06-05.06

kl 5 rew poniedziałek01.06      kl 5 rew wtorek 02.06      kl 5 rew środa 03.06       kl 5 rew czwartek 04.06       kl 5 rew piątek 05.06

KLASA 6  kl 6 rew Poniedziałek (13)    kl 6 rew Wtorek (14)      kl 6 rew Środa (12)      kl 6 rew Czwartek (11)      kl 6 rew Piątek (11)

TYDZIEŃ 25.05.20 – 29.05.20

PP,OP  op Zadania rewalidacyjne 25-29.05.2020

op Zajęcia rewalidacyjne 25.05.2020- 29.05.2020

KLASA 1  kl 1 rew Czwartek – 28.05        kl 1 rew Piątek – 29.05           kl 1 rew Poniedziałek – 25.05       kl 1 rew Środa – 27.05         kl 1 rew Wtorek – 26.05

klasa 1 rew Czwartek 28      klasa 1 rew Piątek 29       klasa 1 rew Poniedziałek 25       klasa 1 rew Środa 27       klasa 1 rew Wtorek 26

kl 1 rew Torebka papierowa 2      kl 1 rew Torebka papierowa      kl 1 rew Uzupełnianie konturów-babeczka     kl 1 rew Uzupełnianie konturów-piesek

KLASA 2  kl 2 rew 25.05.2020-29.05.2020 Klasa II

kl 2 rew Czwartek-28.05     kl 2 rew Piatek-29.05     kl 2 rew Poniedziałek-25.05     kl 2 rew Środa-27.05.2020      kl 2 rew Wtorek-26.05

KLASA 3  25.05-kl-3-rew     26.05-kl-3-rew     27.05-kl-3-rew      28.05-kl3-rew     29.05-kl-3-rew

KLASA 4

KLASA 5  kl 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 25.05-29.05

kl 5 rew CZWARTEK28.05    kl 5 rew PIĄTEK29.05     kl 5 rew PONIEDZIAŁEK 25.05      kl 5 rew ŚRODA27.05      kl 5 rew WTOREK26.05

KLASA 6  kl 6 rew Czwartek (10)     kl 6 rew Piątek (10)      kl 6 rew Poniedziałek (12)     kl 6 rew Środa (11)      kl 6 rew Wtorek (13)

KLASA 7  3 (4kl 7 rew 3          kl 7 rew         kl 7 rew 2          kl 7 rew 4         kl 7 rew 5

LICEUM  lo rewalidacja

tydzień 18.05.2020 – 22.05.2020

PP, OP  op Zadania rewalidacyjne 18.05.2020-22.05.2020

op Zadania rewalidacyjne 18-22.05.2020

KLASA 1  kl 1 rewalidacja

kl 1 rew Poniedziałek (11)    kl 1 rew Wtorek (12)     kl 1 rew Środa (10)     kl 1 rew Czwartek (9)     kl 1 rew Piątek (9)

KLASA 2  KL 2 REW 18.05.2020 Klasa 2^       KL 2 REW 19.05.2020 Klasa 2^         KL 2 REW 20.05.2020 Klasa II^        KL 2 REW 21.05.2020 Klasa 2^  KL 2 REW 22.05.2020 Klasa II^      kl 2 rew Czwartek-21.05.2020      kl 2 rew Piątek-22.05.2020      kl 2 rew Poniedziałek-18.05.2020                                    kl 2 rew Środa-20.05.2020    kl 2 rew Wtorek-19.05.2020

KLASA 3  kl 3 19.05-rew-kl3     kl 3 20.05-rew-kl3      kl 3 21.05-rew-kl3     kl 3 22.05-rew-kl3

KLASA 4  kl 4 rew karty pracy kl 4 😊

KLASA 5  kl 5 rew poniedziałek18.05       kl 5 rew wtorek19.05        kl 5 rew środa20.05      kl 6 rew Czwartek (8)          kl 5 rew piątek22.05

KLASA 6  kl 6 rew Poniedziałek (10)     kl 6 rew Wtorek (11)     kl 6 rew Środa (9)      kl 6 rew Czwartek (8)      kl 6 rew Piątek (8)

KLASA 7  kl 7 rew 1 (3)    kl 7 rew 3 (3)     kl 7 rew 4 (4)    kl 7 rew 5 (3)     kl 7 rew CHMURY-WYRAZOWE-KARTY-PRACY

LICEUM  lo rewalidacja

TYDZIEŃ 11.05.2020 – 15.05.2020

PP,OP  op zadania rewalidacyjne 11.05-15.05.2020

op Zadania rewalidacyjne 11-15.05.2020

pp rew Ćwiczenia wzrokowo ruchowe      pp rew Sensoryczna zabawa       pp rew Sztućce- odtwarzanie, zapamiętywanie, sekwencje                                                        pp rew Trochę małej motoryki o koordynacja wzrokowo             pp rew wiosenne karty pracy

KLASA 1  kl 1 rew Poniedziałek 11    kl 1 rew Wtorek 12    kl 1 rew Środa 13      kl 1 rew Czwartek 14    kl 1 rew Piątek 15

kl 1 rew Poniedziałek 11.05    kl 1 rew Wtorek 12.05     kl 1 rew Środa 13.05     kl 1 rew Czwartek 14.05     kl 1 rew Piątek 15.05

KLASA 2  kl 2 rew Poniedziałek-11.05.2020    kl 2 rew Wtorek-12.05.2020    kl 2 rew Środa-13.05.2020    kl 2 rew Czwartek-14.05.2020        kl 2 rew Piątek-15.05.2020

kl 2 rewalidacja 11.05.2020-15.05.2020

KLASA 3  kl 3 rew 11.05-kl-3-rew     kl 3 rew 12.05-kl-3-rew      kl 3 rew 13.05.-kl3-rew      kl 3 rew 14.05-kl-3-rew     kl 3 rew 15.05.kl-3-rew

KLASA 4  kl 4 rew SPRAWDZ SIĘ        kl 4 rew wiosna        kl 4 rew witaminy        kl 4 rew wykreslanka

KLASA 5  kl 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 11-15.05

kl 5 rew PONIEDZIAŁEK11.05    kl 5 rew WTOREK12.05  kl 5 rew ŚRODA13.05  kl 5 rew CZWARTEK14.05  kl 5 rew PIĄTEK15.05

KLASA 6  kl 6 Poniedziałek (9)    kl 6 Wtorek (10)     kl 6 Środa (8)     kl 6 Czwartek (7)     kl 6 Piątek (7)

KLASA 7  kl 7 rew       kl 7 rew 2        kl 7 rew 3       kl 7 rew 4      kl 7 rew 5

LICEUM  lo rew

TYDZIEŃ 04.05.2020 – 08.05.2020

PP,OP  op Zadania rewalidacyjne 04-08.05.2020

OP REW Zadania rewalidacyjne 4-8. 05

KLASA 1  KL 1 REW Poniedziałek 04.05    KL 1 REW Wtorek 05.05    KL 1 REW Środa 06.05    KL 1 REW Czwartek 06.05 (1)    KL 1 REW Piątek 07.05

kl 1 rew Poniedziałek 04  kl 1 rew Wtorek 05    kl 1 rew Środa 06    kl 1 Czwartek 07    kl 1 rew Piatek 08

KLASA 2  kl 2 rew Poniedziałek-04.05.2020           kl 2 rew Wtorek-05.05.2020             kl 2 rew Środa-06.05.2020               kl 2 rew Czwartek-07.05.2020       kl 2 rew Piątek-08.05.2020

kl 2 4.05.2020 – 8.05.2020 Klasa 2 rewalidacja.

KLASA 3  KL 3 REW 4-.05.2020     KL 3 REW 5.05.2020      KL 3 REW 6.05.2020       KL 3 REW 7.05.2020     KL 3 REW 8.05.2020

KLASA 4  KL 4 rewalidacja kl IV 4-8.05

KLASA 5  KL 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 04-08.05

KL 5 poniedziałek 04.05      KL 5 REW wtorek 05.05      KL 5 REW środa 06.05       KL 5 REW czwartek 07.05       KL 5 REW piątek 08.05

KLASA 6  KL 6 REW Czwartek (6)     KL 6 REW Piątek (6)       KL 6 REW Poniedziałek (8)       KL 6 REW Środa (7)       KL 6 REW Wtorek (9)

KLASA 7  kl 7 rew 1 (1)      kl 7 rew 2 (1)      kl 7 rew 3 (1)     kl 7 rew 4 (1)     kl 7 rew 5

LO LO REW

TYDZIEŃ 26.04.2020 – 30.04.2020

PP,OP – OP Zadania rewalidacyjne 27.04-30.04.2020

KLASA I- kl 1 rew Poniedziałek 27.04       kl 1 rew Wtorek 21.04      kl 1 rew Środa 29.04     kl 1 rew Czwartek 30.04

KLASA II – kl 2 rew Poniedziałek-27.04.2020        kl 2 rew Wtorek-28.04       kl 2 rew Środa-29.04.2020           kl 2 rew Czwartek-30.04.2020

kl 2 rew 27.04.2020 – 30.04.2020

KLASA III – kl 3 rew 28.04.2020          kl 3 rew 29.04.2020           kl 3 rew 30.04.2020           kl 3 rew

KLASA IV – klasa 4 rew karty pracy

KLASA V – kl 5 rew PONIEDZIAŁEK 27.04       kl 5 rew WTOREK 28.04         kl 5 rew ŚRODA29.04       kl 5 rew CZWARTEK30.04

kl 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 27.04-30.04

KLASA VI – kl 6 Poniedziałek (7)     kl 6 rew Czwartek (5)      kl 6 rew Piątek (5)       kl 6 rew Środa (6)       kl 6 rew Wtorek (8)

KLASA VII – kl 7 rew 2     kl 7 rew 3      kl 7 rew 4     kl 7 rew

TYDZIEŃ 20.04.2020 – 24.04.2020

PP, OP – Zadania rewalidacyjne 20-24.04.20 OP

re PP 3PERCEPCJA WZROKOWA                  rew PP 1 kształty i cienie              rew PP

KLASA 1 – kl 1 rew Poniedziałek 20.04      kl 1 rew Wtorek 21. 04.2020       kl 1 rew Środa 22.04         kl 1 rew Czwartek 23.04.2020                                                      kl 1 rew Piątek 24.04.2020     

kl 1 rew DZIEŃ ZIEMI                  kl 1 rew Gimnastyka buzi i języka – gra

kl 1 rew Poniedziałek 20         kl 1 rew Wtorek 21.04           kl 1 rew Środa 22.04         kl 1 rew Czwartek 23.04             kl 1 rew Piątek 24.04

KLASA 2 – Poniedziałek-20.04 kl 2 rew      Wtorek-21.04 kl 2 rew      Środa-22.04 kl 2 rew      Czwartek-23.04 kl 2 rew    Piątek-24.04 kl 2 rew

kl 2 20.04.2020 Klasa II      kl 2 rew 21.04.2020 Klasa II        kl 2 rew 22.04.2020 Klasa II            kl 2 rew 23.04.2020 Klasa II              kl 2 rew 24.04.2020 Klasa II

KLASA 3 – 20.04.2020 kl 3 rew    21.04 (1) kl 3 rew    22.04 (1) rew kl 3         23.04 (1) kl 3 rew                      24.04 (1) kl 3 rew

KLASA 4 – kl 4 rew karty pracy kl 4

KLASA 5 – kl 5 rew czwartek23.04        kl 5 rew piątek 24.04              kl 5 rew środa22.04             kl 5 wtorek 21.04                                                                            Propozycja zadań rewalidacyjnych dla klasy V

KLASA 6 – kl 6 rew Piątek (4)      kl 6 rew Poniedziałek (6)             kl 6 rew Środa (5)        kl 6 rew Wtorek (7)         kl 6 rewCzwartek (4)

KLASA 7 –  20.04 rew 7      21.04 rew 7      22.04 rew 7    23.04 rew 7    24.04 rew 7

TYDZIEŃ 15.04.2020 – 17.04.2020

PP,  OP – OP Zadania Rewalidacyjne 15-17.04.2020

KLASA I – kl 1 Środa 15.04 (1)      kl 1 Czwartek 16.04      kl 1 Piątek 17.04

kl 1 Czwartek 16.04.2020          kl 1 Piątek 17.04.2020               kl 1 Środa 15.04.2020

poniedziałek kl 1    wtorek kl 1    Środa kl 1    Czwartek kl 1    Piątek kl 1

Poniedziałęk         Wtorek            Środa              Czwartek            Piątek

KLASA 2 – kl 2 rew Środa-15.04        kl 2 rew Czwartek-16.04              kl 2 rew Piątek-17.04.202

kl 2 15.04.2020 – 17.04.2020

KLASA 3 – KL 3 REW 15.04.2020      KL 3 REW 16.04.2020      KL 3 REW 17.04.2020

KLASA 4 – kl 4 rew KODOWANIE-MOTYL-1 (1)      karty pracy rew kl 4.

KLASA 5 – kl 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 15.04-17.04

kl 5 REWALIDACJA CZWARTEK 16.04                 kl 5 REWALIDACJA PIĄTEK 17.04                   kl 5 REWALIDACJA ŚRODA 15.04

KLASA 6 – kl 6 Poniedziałek (5)    kl 6 Wtorek (6)      kl 6 Środa (4)      kl 6 Czwartek (3)       kl 6 Piątek (3)

KLASA 7 – 15.04 kl 7 rew          16.04 kl 7 rew            17.04 kl 7 rew

TYDZIEŃ 06.04.2020 – 08.04.2020

PP + OP – OP Zadania Rewalidacyjne 06-08.04

Zadania rewalidacyjne dla OP

KLASA 1 – kl 1 rew Poniedziałek 6.04        kl 1 rew Środa 8.04              kl 1 rew Wtorek 7.04

KLASA 2 – Poniedziałek-6.04 rew kl 2            Wtorek-7.04 rew kl 2          Środa-8.04 rew kl 2

kl 2 rew 6.04.2020    kl 2 rew 7.04.2020    kl 3 rew 8.04.2020      kl 2 rew 9.04.2020    kl 2 rew 10.04.2020

KLASA 3 – 06.04.2020 rew kl 3          07.04.2020 rew kl 3        08.04.2020 rew kl 3

KLASA 4 – kl 4 rewalidacja 5-8.04

KLASA 5 – kl 5 Zestaw zadań rewalidacyjnych 6-8.04

REWALIDACJA PONIEDZIALEK 06.04        REWALIDACJA WTOREK 07.04        REWALIDACJA ŚRODA 08.04

KLASA 6 – kl 6 rew Poniedziałek (3)    kl 6 rew Wtorek (4)    kl 6 rew Środa (2)      kl 6 rew Czwartek (2)    kl 6 rew Piątek (2)

 

TYDZIEŃ 30.03.2020 – 03.04.2020

PP + OP – Zadania Rewalidacyjne 30.03-03.04 kl O

TABLICZKI SENSORYCZNE        pisanki        motoryka mała – propzycje

KLASA 1 – Poniedziałek 30.03      Wtorek 31.03    Środa 01.04      Czwartek 02.04    Piątek 03.04

REWALIDACJA 1

KLASA 2 – 30.03.2020 Klasa 2^    31.03.2020 wtorek. klasa2    1.04.2020 środa Klasa 2      2.04.2020 czwartek klasa2      3.04.2020 piątek Klasa 2

zadania-30.03-3.04 kl II sp

KLASA 3 – Zadania-dla-kl-3

KLASA 4 – karty pracy tydz 1 klasa 4

KLASA 5 – zestaw I- Zestaw zadań rewalidacyjnych dla klasy V 30

– zestaw II – PONIEDZIALEK      WTOREK      SRODA        CZWARTEK      PIATEK (1)

KLASA 6 –Poniedziałek (2)    Wtorek (3)    Środa (1)       Czwartek (1)    Piątek (1)

KLASA 7 – 1.04             2.04           3.04         6.04            7.04        8.04        9.04       10.04       30.03          31.03 (1)

Pakiet zajęć „Kubuś”

Ćwiczymy paluchy                            karty-dzwieki-zwierzat                                                           karty-ruchowe-zwierzeta-pdf

                                 ZABAWA Z POMPONAMI                                                                                            ZABAWY Z PIASKIEM

Domowy Twister

dlonie prawe      dlonie_lewe      stopy lewe    stopy_prawe        tylko_dlonie    tylko_stopy (1)      zz dlonie_stopy_czarny_kontur

Kodowanie na dywanie

4008

Zestaw ćwiczeń nr 1

Rozwój koordynacji ruchowej ciała (wpływ na poruszanie się w przestrzeni i w trakcie przenoszenia ciała z jednej nogi na drugą)
Chodzenie przodem, tyłem, bokiem, np. dziecko idzie do przodu, a zadaniem drugiej osoby jest poprzez położenie dłoni na klatce piersiowej „spowolnienie jej”  (dziecko dalej idzie);
chodzenie tyłem – plecy, dłoń pomocnej osoby między łopatkami i dziecko dalej się cofa,
zaś bokiem – poniżej ramienia trzymamy dłonią i dziecko idzie bokiem.
Rozwój koordynacji ruchowej góra-dół ciała (wpływ na postrzeganie, ocena odległości i głębi)
Stanie przed ścianą (około pół metra) i odpychanie się całymi dłońmi od ściany i utrzymanie równowagi i powrót do podporu ściany.
Między dwoma osobami tzw. przepychanki, całymi dłońmi: przodem, bokiem, jedna ręką, potem drugą. Tylko to nie ma być walka i przewracanie, bo tak czasami się niektórym kojarzy ☺.
Rozwój umiejętności kontroli ciała w przestrzeni
Przeskoki przez różnego rodzaju przeszkody (bezpieczne! ☺), wyższe, niższe; przeskakiwanie przodem, bokiem (prawa, lewa strona), tyłem.
Rozwój umiejętności wykorzystywania ruchów naprzemiennych, obuocznego widzenia i obuusznego słyszenia
W pozycji na czworaka („piesek”) wodzenie za światełkiem, przedmiotem (trzymanym przez drugą osobę, bardzo wolno kieruje światełkiem czy też przedmiotem) poczynając od samej góry i wolno w dół. I na odwrót, czyli dół – góra.
Siedzenie z nogami pod pupą, ręce oparte o podłoże po bokach każda ręka i wodzenie za przedmiotem np. w jednym kolorze tylko oczy! Bardzo wolno poruszać przedmiotem (prawa – lewa strona).
Rozwój koordynacji ciała i połączenia góry z dołem oraz przodem i tyłem
Leżenie na plecach i odbijanie tylko głową balona;
potem uniesienie głowy i odbijanie tylko rękoma;
następnie również uniesienie głowy, a odbijanie nogami.
Rozwój koordynacji ruchowej ciała wspomagający rozwój naprzemienny ciała, czyli prawa – lewa strona, góra – dół.
Leżenie na plecach i sięganie przedmiotu z prawej strony (lewa ręka sięga ten przedmiot) i przekładanie go na druga stronę. Czynność powtórzyć także odwrotnie. Ważne, aby ciało nie obracało się na jedna stronę tylko porusza się głowa i ręka.

ĆWICZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym?fbclid=IwAR1Xggi_bqG6cFxYZl1siZhovGQxHr-EnQI4w-Jhj4qboCab_KlX1Q3eJus

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego?fbclid=IwAR1S63OIYkW-bTqHGVOcprb5xmGSjS4x7Jq3AWUp_VLurJAw2qeBdLMIeAs

 

ZABAWY RUCHOWE

Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków

 

ZABAWY Z DZIECKIEM NIEDOWIDZĄCYM

Zabawy z dzieckiem niedowidzącym… i nie tylko