Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, jako metoda pracy w grupie, zakładają realizację trzech podstawowych celów, które wzajemnie będą się
przeplatać podczas prowadzonych zajęć. Są to cele:
– terapeutyczne,
– edukacyjne,
– rozwojowe.
Cele terapeutyczne – rozumiane jako tworzenie możliwości odreagowywania emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu, a także na skutek
niepowodzeń przedszkolnych i społecznych oraz uzyskanie naprawczych doświadczeń emocjonalnych pozwalających na dokonanie zmian w zachowaniu. Zatem do głównych celów terapeutycznych należy:
– zaspokojenie potrzeby bycie ważnym;
– budowanie pozytywnego obrazu siebie;
– zwiększenie poczucia własnej wartości;
– stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych.
Cele edukacyjne – pozwolą zdobyć dzieciom wiedzę o sposobach rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej i sposobach łagodzenia agresji poprzez:
– wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia;
– wzajemne poznanie się, integracja grupy;
– ustalenie reguł i norm grupowych;
– rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
– nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;
– uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;
– rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych;
– ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
– ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami;
– uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się;
– wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami.
Cele rozwojowe – oznaczają one nabywanie podczas zajęć umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z problemami, które służyć będą jego rozwojowi
społecznemu i osobistemu i będzie to:
– rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
– rozwijanie koncentracji uwagi;
– rozwijanie twórczego myślenia;
– zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;
– tworzenie wspólnych prac;
– rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;
– odczuwanie radości z wykonanego zadania.

TYDZIEŃ 15.06.20 – 19.06.20

poniedziałek 08.06        Środa 10.06.2020           WTOREK 09.06

TYDZIEŃ 08.06.20 – 12.06.20

Poniedziałek 15.06.2020 (1) soscjo                socjoterapia

TYDZIEŃ 01.06.20 – 05.06.20

Socjoterapia PONIEDZIAŁEK 01.06.2020             Socjoterapia WTOREK 02.06.2020                Socjoterapia Środa 03.06.2020

Socjoterapia Czwartek 04.06.2020                  Socjoterapia PIĄTEK 05.06.2020

TYDZIEŃ 25.05.20 – 29.05.20

PONIEDZIAŁEK 25.05         WTOREK 26.05          Środa 27.05        CZWARTEK 28.05        PIĄTEK 29.05

TYDZIEŃ 18.05.2020 – 22.05.2020

socjo PONIEDZIAŁEK 18.04     socjo WTOREK 19.05.2020      socjo ŚRODA 20.05.2020      socjo Czwartek 21.04.2020      socjo PIĄTEK 22.05.2020

TYDZIEŃ 11.05.2020 – 15.05.2020

socjo PONIEDZIAŁEK 11.05.2020      socjo wtorek 12.05.2020      socjo Czwartek 14.05.2020  socjo Piątek 15.05.2020

TYDZIEŃ 04.05.2020 – 08.05.2020

Poniedziałek 04.05.2020      Wtorek 05.05.2020      ŚRODA 06.05.2020       Czwartek 07.05.2020      Piątek 08.05.2020

TYDZIEŃ 27.04.2020 – 30.04.2020

Poniedziałek 27.04       Wtorek 28.04       Środa 29.04 (1)            Czwartek 30.04

TYDZIEŃ 20.04.2020 – 24.04.2020

Poniedziałek 20.04 Socjoterapia            Wtorek 21.04.2020 Socjoterapia                 Środa 22.04.2020 Socjoterapia                        Czwartek 23.04.2020 Socjoterapia                            Piątek 24.04.2020 Socjoterapia

TYDZIEŃ 15.04.2020 – 17.04.2020

Środa 15.04 (2)        Czwartek 16.04 (1)      Piątek 17.04 (1)

TYDZIEŃ 06.04.2020 – 08.04.2020

socjoterapia Poniedziałek (4)                  socjoterapia Wtorek (5)            socjoterapia Środa (3)

TYDZIEŃ 30.03.2020 – 03.04.2020

30.03.2020 SOCJOTERAPIA PONIEDZIAŁEK                  31.03.2020 SOCJOTERAPIA WTOREK                  01.04.2020 SOCJOTERAPIA ŚRODA

02.04.2020 SOCJOTERAPIA CZWARTEK                        03.04.2020 SOCJOTERAPIA PIĄTEK

KARTY PRACY – ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNO – EMOCJONALNYCH

Emocje-Dziecka-karty-pracy-1

CO DZIŚ ZROBIĘ ? – RULETKA

 

MOJE EMOCJE – KOŁO FORTUNY