Harmonogram spotkań z rodzicami

L.p. Osoba odpowiedzialna Termin
1. Wywiadówka Dyrektor 05.09.2017
2. Wywiadówka Dyrektor 24.10.2017
3. Wywiadówka Dyrektor 28.11.2017
4. Wywiadówka Dyrektor 30.01.2018
5. Wywiadówka Dyrektor 20.03.2018
6. Wywiadówka Dyrektor 24.04.2018
7. Wywiadówka Dyrektor 29.05.2018
8. Wywiadówka  Dyrektor 12.06.2018