Dnia 3 Października odbyła się uroczystość nadania Punktowi Przedszkolnemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie imienia Dzieci Fatimskich
Ceremonia rozpoczęła się o godz.10 w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku programem artystycznym w wykonaniu nauczycieli oraz przedszkolaków. Następnie odbyła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa, proboszcza Ojca Kamila Kraciuk CCG oraz ojca Tomasza Jankowiak. Podczas Eucharystii ks. bp Wiesław Alojzy Mering dekretem włączył Punkt Przedszkolny SPSK w Modzerowie w poczet szkół katolickich. Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pan Marek Woźniak odczytał Akt Nadania i wręczył go szkole na ręce Pani Dyrektor Teresie Nowackiej. Po czym poświęcono proporczyk symbol Punktu Przedszkolnego SPSK oraz odbyło się ślubowanie przedszkolaków wraz z rodzicami. Msza św. ubogacona była pięknym śpiewem rozradowanego szkolnego chóru pod przewodnictwem Pani Justyny Siekacz. Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście udali się do budynku szkoły. Tutaj odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej przez ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa oraz przemówienia zaproszonych gości. Po części oficjalnej goście mieli możliwość zwiedzić placówkę, wpisać się do kroniki szkolnej oraz obejrzeć wystawę poświęconą historii przedszkola, a także przesłaniu fatimskiemu. Wspólnota szkolna wyraża serdeczne podziękowania za objęcie honorowym patronatem uroczystość nadania imienia Dzieci fatimskich punktowi przedszkolnemu; Biskupowi Włocławskiemu Wiesławowi Alojzemu Meringowi, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy; Prowincjałowi Braci Pocieszycieli z Getsemani Ojcu Świeradowi Pettke wraz z całą wspólnotą z Sanktuarium Męczeństwa bł. Księdza Jerzego Popiełuszki; Pani Wójt Gminy Włocławek. W sposób szczególny społeczność Punktu Przedszkolnego dziękuje sponsorom tej uroczystości, jakim są: Państwo Krystyna i Piotr Ryniec reprezentujący Firmę Atmomat oraz Oddziałowi Regionalnemu PZU. Równie gorąco społeczność szkolna wyraża swą wdzięczność Patronom medialnym; WLC, Gazeta Pomorska, W naszej Gminie, Radio Hit,Cw24, q4.pl Włocławski Portal Informacyjny, Moje Miasto Włocławek, Nasz Włocławek,Wek.pl, Młody Włocławek PL, Dzień Dobry Włocławek oraz Redakcji Ładu Bożego i Pani Barbarze Sawic.