Dnia 15 czerwca 2012 roku w Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

         Ceremonia rozpoczęła się w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa, prowincjała Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani O. Świerada M. Pettke CCG  oraz kapłanów przybyłych z diecezji i różnych stron Polski. Ksiądz Biskup swoim dekretem włączył Gimnazjum SPSK w Modzerowie w poczet szkół katolickich i poświęcił sztandar.

    Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki: jego mama –pani Marianna oraz brat – pan Stanisław Popiełuszko wraz z dziećmi.

Ponadto tego dnia placówka gościła ks. kanonika Wacława Nowackiego – kolegę ks. Jerzego z czasów służby wojskowej, ks. Michała Kotowskiego reprezentującego proboszcza i kustosza Sanktuarium bł. Jerzego na warszawskim Żoliborzu, panią Katarzynę Soborak – notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego oraz licznych przedstawicieli władz samorządu terytorialnego, Przyjaciół  i Darczyńców szkoły.

Podczas Eucharystii ks. bp Wiesław Alojzy Mering wygłosił Homilię i poświęcił sztandar, który następnie został przekazany Pani Dyrektor przez przedstawicieli Rady Rodziców. Po ucałowaniu sztandaru Pani Dyrektor zaprezentowała go wszystkim zgromadzonym gościom i przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Msza św. ubogacona była pięknym śpiewem rozradowanego szkolnego chóru oraz chóru kościelnego. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni w Sanktuarium goście obejrzeli przygotowany przez nauczycieli i uczniów montaż słowno-muzyczny, podczas którego przybliżona została sylwetka bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Występ młodzieży został nagrodzony gorącymi brawami i entuzjazmem uczestników uroczystości. Kolejnym punktem programu było odśpiewanie Litanii do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie ucałowanie relikwii Patrona.

Po zakończonych uroczystościach w Sanktuarium nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół oraz wszystkich uczestników na włocławską tamę przy akompaniamencie orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku pod dyrekcją pana Grzegorza Augustynowicza. Zaproszeni goście oddali hołd męczennikowi bł. ks. Jerzemu oraz złożyli kwiaty pod Krzyżem przy włocławskiej tamie. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły. Tutaj odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej przez Ojca Prowincjała i jej odsłonięcie przez Panią Mariannę Popiełuszko. Okolicznościową tablicę wykonał artysta – Pan Janusz Bisaga, a ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz społeczność szkolna. Po powitaniu wszystkich przybyłych gości nastąpił akt nadania imienia szkole. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Violetta Błasiak odczytała i przekazała na ręce Pani Dyrektor Teresy Nowackiej Akt Nadania Imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Gimnazjum SPSK w Modzerowie.

    Później nastąpiło ślubowanie na sztandar, w którym uczniowie, rodzice i pedagodzy przyrzekali całym sercem i ze wszystkich sił zwyciężać zło dobrem, służyć Ojczyźnie oraz dbać o dobre imię szkoły.

Hymn Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Modzerowie.

Słowa: rada pedagogiczna
Muzyka: Marian Szczepański

Jak za Boga, Prawdę, ludzi oddać życie
Ksiądz Jerzy Popiełuszko wskazał znakomicie
Przyjaciel ludzi pracy i młodzieży
Uczył jak zło dobrem zwyciężać należy

Ref.

Jak Pana Boga i ojczyznę czcić
Jak dobrym człowiekiem i Polakiem być
I w słusznej sprawie nawet życie dać
By wiara i honor w Polsce mogły trwać

Z kamieniem u szyi w nurt Wisły wrzucony
Tak On- Sługa Boży został umęczony
Tam krzyż zbudowany na włocławskiej tamie
Niech hart Jego ducha grzeszne serca łamie.

Rota ślubowania

My, uczniowie Gimnazjum SPSK w Modzerowie, podążając śladami naszego Patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w obliczu Boga i wspólnoty szkolnej uroczyście ślubujemy:

  • dążyć do integralnego rozwoju własnej osobowości zgodnie z Ewangelią i nauką Kościoła Katolickiego,
  • całym sercem i ze wszystkich sił zwyciężać zło dobrem,
  • służyć Ojczyźnie
  • szanować rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,
  • dbać o dobre imię szkoły

Ślubujemy!

W czerwcu 2014 roku gimnazjum opuścili pierwsi absolwenci.

  Obecnie w gmachu szkół w Modzerowie funkcjonują trzy placówki:

  • Punkt Przedszkolny SPSK im. Błogosławionych Dzieci Fatimskich
  • Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. Jana Pawła II
  • Gimnazjum SPSK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

     Od 2013 roku funkcję dyrektora pełni p. Arletta Kucharska.