DYREKTOR

Mgr Arletta Kucharska           tel. 783 536 000

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Badura Ewelina – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Bagiński Michał – muzyka

Brzezińska Anna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Buczyńska Joanna – matematyka, informatyka

Budziszewska – Pawlak Dorota – nauczyciel wspomagający, logopedia

Brodecka Beata – rehabilitacja, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Guszczyńska Martyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Jankowska Elżbieta – fizyka

Kacperska Justyna – muzyka, plastyka, zajęcia rewalidacyjne

Kucharska Arletta – WDŻ, religia

Kamińska Ewelina – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

Karczewska Grażyna – WDŻ, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia komputerowe

Kosiewicz Katarzyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Kuropatwa Natalia – Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja

Leśniewska monika – plastyka, technika, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Lichman Emilian – geografia

Majtka Joanna – wychowanie przedszkolne, logopedia

Makowska Aleksandra – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Malesa Malwina – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Marcinkowska Sylwia – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Mrozowicz Agnieszka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, dogoterapia, rewalidacja

Murawska Monika – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Nagler Marta – j. angielski

Pieczonka Daria – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Przybytek Milena – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

Skrzypińska Ewa – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Sołtysiak Joanna – informatyka

Stasiak Barbara – historia, WOS

Szatkowska Anna – j. niemiecki, doradztwo zawodowe, Wos

Ślubowska Elżbieta – j. polski

Wasilewska Oliwia – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rozwijaące umiejętności społeczno – emocjonalne

Wenerska Katarzyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Wenerski Adam – wychowanie fizyczne, SKS

Wilczak Karolina – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, Wczesne wspomaganie rozwoju

Witecka Edyta – j. polski

Wiśniewska Małgorzata – przyroda, edukacja wczesnoszkolna, biologia, chemia

Wiśniewski Bartłomiej – wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

Wojciechowska Marta – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Zielińska Katarzyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

Ziółkowska Dorota – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ziółkowska Natalia – j. niemiecki