Logopedia – p. Dorota Budziszewska – Pawlak, p. Joanna Majtka

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – p. Katarzyna Zielińska, p. Katarzyna Kosiewicz

Zajęcia rewalidacyjne – p. Monika Murawska, p. Joanna Majtka, p. Katarzyna Zielińska, p. Ewelina Kamińska, p. Natalia Kuropatwa, p. Anna Szatkowska, p. Katarzyna Kosiewicz, p. Beata Brodecka, p. Ewelina Badura, p. Monika Leśniewska, p. Łukasz Gabryszewski

Integracja sensoryczna – p. Małgorzata Kolanowska

Dogoterapia – p. Agnieszka Mrozowicz

Zajęcia z psychologiem – p. Julita Krysiak

Chór – p. Justyna Kacperska, p. Michał Bagiński

 Teatr – p. Elżbieta Ślubowska

J. niemiecki – p. Anna Szatkowska

SKS – p. Bartłomiej Wiśniewski

Taniec – p. Magdalena Musielewicz

Informatyka – p. Joanna Buczyńska

Przedsiębiorczość – p. Anna Szatkowska

Zajęcia plastyczne – p. Anna Brzezińska

Zajęcia wyrównawcze  p. Marta Wojciechowska, p. Monika Murawska, p. Daria Pieczonka

Nauka gry w szachy – p. Anna Brzezińska

Socjoterapia – p. Oliwia Wasielewska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – p. Oliwia Wasielewska, p. Ewelina Kamińska

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – p. Dominika Lewińska

Robotyka – p. Joanna Buczyńska

Dziedzictwo kulturowe – p. Elżbieta Ślubowska

Zajęcia z elementami arteterapii – p. Wioletta Klimek

Bajkoterapia – p. Wioletta Klimek

Rehabilitacja – p. Beata Brodecka

Hipoterapia – p. Piotr Pawlak