Logopedia – p. Dorota Budziszewska – Pawlak, p. Joanna Majtka, p. M. Murawska

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – p. Wioleta Klimek

Zajęcia rewalidacyjne – p. Monika Murawska,  p. Ewelina Kamińska, p. Natalia Kuropatwa, p. Katarzyna Kosiewicz, p. Beata Brodecka, p. Ewelina Badura, = p. Katarzyna Wenerska, p. Sylwia Marcinkowska, p. Anna Brzezińska, p. Dorota Ziółkowska, p. Natalia Kuropatwa, =

Integracja sensoryczna – p. Małgorzata Kolanowska

Zajęcia z psychologiem – p. Julita Krysiak

Chór – p. Justyna Kacperska,

 Teatr – p. Elżbieta Ślubowska, p. Ewa Skrzypińska

J. niemiecki – p. Anna Szatkowska, p. Natalia Ziółkowska

SKS – p. Bartłomiej Wiśniewski, p. Adam Wenerski

Taniec – p. Magdalena Musielewicz

Informatyka – p. Joanna Buczyńska

Przedsiębiorczość – p. Anna Szatkowska

Zajęcia plastyczne – p. Anna Brzezińska

Zajęcia wyrównawcze p. Marta Wojciechowska, p. Monika Murawska

Nauka gry w szachy – p. Anna Brzezińska

Socjoterapia – p. Oliwia Kowalczyk

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – p. Grażyna Karczewska

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – p. Grażyna Karczewska

Robotyka – p. Joanna Buczyńska

Dziedzictwo kulturowe – p. Elżbieta Ślubowska

Zajęcia z elementami arteterapii – p. Wioletta Klimek

Bajkoterapia – p. Wioletta Klimek

Rehabilitacja – p. Beata Brodecka

Hipoterapia – p. Piotr Pawlak