WYTYCZNE MEN ODNOŚNIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I KONSULTACJI

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

WYTYCZNE MEN ODNOŚNIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W KLASACH I – III

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

DECYZJA W SPRAWIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19 W OKRESIE OD 6 MAJA 2020

Po pełnym rozpoznaniu potrzeb, informacji przekazanej internetowo oraz osobistym kontakcie telefonicznym, rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie  w dalszym ciągu deklarują podjęcie zdalnej edukacji przedszkolnej realizowanej przez powyższe placówki. W związku z powyższym Punkt Przedszkolny I Oddział Przedszkolny przy Szkole podstawowej SPSK w Modzerowie dalej realizuje edukację przedszkolną w trybie online oraz wysyłanych internetowo materiałów edukacyjnych

 

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19

W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 W PLACÓWKACH STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

 

  1. Do opieki przedszkolnej mogą być przyjęte wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie posiadają innej możliwości opieki nad dziećmi w godzinach świadczenia pracy. Rodzic składa w placówce oświadczenie o wykonywanej pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci mają następujący rodzice:
  3. Pracownicy systemu ochrony zdrowia,
  4. Służby mundurowe,
  5. Osoby pracujące w handlu,
  6. Przedsiębiorstwa działające dla przeciwdziałania i zwalczania COVID ‑ 19
  7. Rodzice składają oświadczenie, że nie chorowali na COVID-19, nie posiadali styczności oraz nie przebywają na kwarantannie.

WYTYCZNE MEN ODNOŚNIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W PRZEDSZKOLU

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola

 

REGULACJE PRAWNE

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_20_Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN.DOCX

https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

https://poczta.wp.pl/k/dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_poradnik.docx

 

REKOMENDACJE MEN

file:///C:/Users/Dyrekcja/Downloads/Rekomendacje_Ministra_Edukacji_Narodowej_dla_dyrektor%C3%B3w_przedszkoli,_szk%C3%B3%C5%82_i_plac%C3%B3wek_o%C5%9Bwiatowych_27_lutego_2020%20(1).pdf

 

KORONAWIRUS – INFORMACJE I ZALECENIA

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

 

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie