Informacje ogólne

Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Modzerowie jest bezpłatną szkołą niepubliczną.

Powstało w 2019 roku. Jest prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – instytucję kierującą ponad stu szkołami                                                                                 i przedszkolami w Polsce.

Wybrane cele i działania szkoły

 

 • kształcenie i wychowanie traktowane są jako dwa równorzędne cele („Kształcąc wychowujemy”);
 • dbałość o rozwój młodego człowieka pojmowana jest jako dążenie do jego całościowego rozwoju, nie tylko intelektualnego, ale także w sferze: kulturowej, duchowej, społecznej, moralnej i fizycznej;
 • podmiotem naszych działań jest indywidualny rozwój każdego ucznia;
 • kameralny klimat szkoły ułatwiający indywidualny kontakt oraz prowadzenie zajęć w małych grupach;
 • bezpieczne środowisko;
 • zwiększona liczba godzin przeznaczonych na zajęcia profilowe i maturalne;
 • swobodniejszy wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym;
 • duża ilość zajęć specjalistycznych (rewalidacja, rehabilitacja, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne)
 • wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia
 • organizacja zajęć uzupełniających: warsztaty humanistyczne, geografia w praktyce, zajęcia wyjazdowe
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania

 

Podział na klasy

 

Profil

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

            Język obcy nowożytny

Humanistyczny j. polski

historia

WOS

j. angielski

j. niemiecki

Matematyczno – geograficzny

 

matematyka

geografia

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

Turystyczno – językowy geografia

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tekst

Profil humanistyczny

Program klasy skierowany jest do osób o zainteresowaniach humanistycznych. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki  Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Matematyka realizowana jest na poziomie podstawowym, ale ze zwiększoną liczbą godzin, co ułatwia przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

Profil matematyczno – geograficzny

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych geografią, naukami ścisłymi i ekonomią. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: geografia i matematyka oraz język angielski.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki.  Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

 

Profil turystyczno – językowy

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych w kontekście wiedzy o świecie i jego zasobach turystycznych. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: geografia i język angielski.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki.  Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.