DYREKTOR

Mgr Arletta Kucharska     tel. 783 536 000

 

LICEUM

Buczyńska Joanna – matematyka, informatyka, technika

Brodecka Beata – rehabilitacja, rewalidacja

Górczyńska Natalia – religia

Jankowska Elżbieta – fizyka, Edukacja do bezpieczeństwa

Kacperska Justyna – muzyka, plastyka, zaj. Artystyczne, nauczyciel wspomagający

Karczewska Grażyna – WDŻ

Lichman Emilian – geografia

Leśniewska Monika – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Przybytek Milena – wychowanie fizyczne

Stasiak Barbara – historia, WOS

Szatkowska Anna – j. niemiecki, nauczyciel wspomagający, przedsiębiorczość

Ślubowska Elżbieta – j. polski, nauczyciel wspomagający, historia

Wenerski Adam – wychowanie fizyczne

Wiśniewska Małgorzata – biologia, chemia

Wiśniewski Bartłomiej – Edukacja dla bezpieczeństwa