DYREKTOR

Mgr Arletta Kucharska     tel. 783 536 000

 

LICEUM

Buczyńska Joanna – matematyka, informatyka, technika

Jankowska Elżbieta – fizyka, Edukacja do bezpieczeństwa

Kacperska Justyna – muzyka, plastyka, zaj. Artystyczne, nauczyciel wspomagający

Karczewska Grażyna – WDŻ, religia

Lichman Emilian – geografia

Przybytek Milena – wychowanie fizyczne

Stasiak Barbara – historia, WOS

Szatkowska Anna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, przedsiębiorczość

Ślubowska Elżbieta – j. polski

Wiśniewska Małgorzata – biologia, chemia

Wiśniewski Bartłomiej – Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Wykaz godzin dostępności nauczycieli Modzerowo