Historia szkoły w Modzerowie sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku..

W protokołach Rady Gminy Łęg z zebrań Lokalnej Komisji Budowy Szkoły Powszechnej w Józefowie gm. Łęg można przeczytać, że budowa obiektu miała miejsce w latach 1929- 1931. Na pierwszym zebraniu komisji obrano zarząd w składzie:

 • Prezes- p. Józef Karkosiński z Józefowa
 • v-ce prezes – p. Antoni Kostrzewski z Modzerowa
 • sekretarz – p. Wincenty Kawecki, nauczyciel z Józefowa
 • skarbnik – p. Stanisław Leszczyński, wójt gm. Łęg
 • gospodarz – Adam Ruczewski, właściciel

    Postanowiono wówczas, aby cegłę na budowę zakupić w Cegielni Miejskiej we Włocławku.

Zapadła również decyzja, aby wystosować wniosek do Magistratu we Włocławku z prośbą o zreperowanie drogi z Rybnicy, gdyż tędy będzie przebiegał transport materiałów na budowę.

Z kolejnych protokołów wynika, że członkiem komitetu budowy szkoły wybrano p. Antoniego Kostrzewskiego, a w skład delegacji do Magistratu sprawie nabycia od tutejszej gminy osad „Wójtówki” i „Szkolnej osady” weszli:

 • Józef Leszczyński – wójt gminy
 • Józef Karkosiński
 • Edward Gerka

Postanowiono zwrócić się do starostwa z prośbą o zezwolenie na budowę szkoły również z pustaków, które łatwiej i taniej można zrobić na miejscu. Budową szkoły zajęło się Przedsiębiorstwo Budowlane „Popławski i Fürstenwald a odpowiedzialność finansową za ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wziął na siebie Bank Handlowy S.A. w Warszawie.

Budowa obejmowała zarówno gmach szkoły jak również budynek mieszkalny dla nauczycieli i zabudowania gospodarcze. Nie obyło się bez problemów, które wynikały z warunków pogodowych, zbliżających się mrozów, o czym dowiedzieć się można z korespondencji prowadzonej pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym „Popławskii iFürstenwald” a Komisją Budowy Szkół Powszechnych.
W 1931 roku stanęły mury szkolne natomiast zajęcia szkolne rozpoczęły się w 1934 roku. Przez wiele lat szkoła kształciła młodych ludzi. Po II wojnie światowej wznowiono naukę, a w okresie stalinowskim szkoła Modzerowie była jedną z nielicznych, w której salach lekcyjnych wisiały krzyże.

W 2006 roku szkoła podstawowa otrzymała imię Jana Pawła II, co niestety nie uchroniło jej przed likwidacją. Mimo walki rodziców i sprzymierzeńców (szczególnie p.radnego Krzysztofa Śmietany) z decyzją Urzędu Gminy, w 2008 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Modzerowie została zlikwidowana. Od 1 września dzięki staraniom rodziców, nauczycieli i zwolenników szkoła w Modzerowie została objęta opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jako nowego organu prowadzącego i tym samym zwiększyła liczbę szkół katolickich w regionie.

1.Powstanie nowej szkoły

Zanim na terenie Modzerowa powstała nowa placówka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nie obyło się bez wytrwałej walki, pism i wniosków zwolenników szkoły o to, aby do likwidacji nie doszło. Po dwóch stronach znajdowały się dwie szkoły: z Modzerowa i ze Smólnika. Sprzymierzeńcy szkoły w Modzerowie powoływali się na długoletnią historię placówki, na jej znaczenie lokalne, ale niestety nie przyniosło to rezultatów i w 2008 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym została zlikwidowana.

1 września 2008 roku szkoła w Modzerowie weszła w poczet niepublicznych placówek katolickich prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy.
Na dyrektora szkoły powołano p. Teresę Nowacką. Placówka kształciła uczniów na poziomie szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. Nauczanie ogólnokształcące zostało wsparte wychowawczą rolą wiary chrześcijańskiej, katolickimi zasadami moralnymi, co nie było obce lokalnej społeczności, która od zawsze związana była z kościołem katolickim. 16 maja 2011 roku odbyła się uroczystość nadania imienia bł. Jana Pawła II szkole w Modzerowie. Była to jedna z pierwszych tego rodzaju uroczystości w Polsce, na której placówka szkolna uczyniła swoim patronem Błogosławionego już Jana Pawła II.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes, Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz oraz Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca.
Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego został poświęcony i przekazany sztandar Szkole Podstawowej SPSK w Modzerowie.

Hymn Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Modzerowie:

Słowa i muzyka: Marian Szczepański

Jesteśmy młodzi, nasza droga życia długa
Ojczyźnie miłej dedykując swe zasługi,
Będziemy żyć, jak nas nauczył Boży Sługa
Błogosławiony papież Jan Paweł II

Ref.

Otwórzmy wszystkie drzwi na oścież Chrystusowi!
Płyńmy na głębię razem z Nim! Bądźmy gotowi,
By kochać wszystko to, co dobre jest i piękne,
By ludzi mierzyć tylko jedną miarą- sercem
By nosić w sobie Wiarę, Miłość i Nadzieję
By ufać, że to właśnie do mnie Bóg się śmieje,
By wierzyć w miłość Jego gorącą jak słońce
I w miłosierdzie Jego wszechogarniające.

Od 2011 roku placówka rozszerzyła działalność edukacyjną tworząc gimnazjum. 1 września mury szkoły przekroczyli pierwsi gimnazjaliści.

W czerwcu 2014 roku gimnazjum opuścili pierwsi absolwenci.

Obecnie w gmachu szkół w Modzerowie funkcjonują trzy placówki:

 • Punkt Przedszkolny SPSK im. Błogosławionych Dzieci Fatimskich
 • Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. Jana Pawła II
 • Gimnazjum SPSK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Od 2013 roku funkcję dyrektora pełni p. Arletta Kucharska.

tekst: Elżbieta Ślubowska