Bieg Patriotyczny

 

ORGANIZATOR

Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie

 

CELE ZAWODÓW

– Upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości

– aktywizacja i integracja uczniów wszystkich typów szkół

– propagowanie zdrowego stylu życia

– popularyzacja sportu- biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

– aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności fizycznej

 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin: 10 listopad
 2. Miejsce: Obiekt sportowy: przy szkołach SPSK w Modzerowie, tereny leśne
 3. Rozpoczęcie zawodów godzina: 9.30

UCZESTNICTWO

W zawodach startują reprezentacje:

– punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego

–  szkół podstawowych-  klasy I-III

– szkół podstawowych – klasy IV-VI

– szkół gimnazjalnych- klasy I-III

– kategoria Open ( szkoły ponadgimnazjalne, nauczyciele, rodzice, opiekunowie itp.)

 

PROGRAM ZAWODÓW

 1. Bieg uczniów punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego ( teren boiska szkolnego)
 1. Bieg uczniów szkół podstawowych klasy I kategoria DZIEWCZĘTA (tereny boiska szkolnego)
 2. Bieg uczniów szkół podstawowych klasy I kategoria CHŁOPCY ( tereny boiska szkolnego)
 3. Bieg uczniów szkół podstawowych klasy II-III DZIEWCZĘTA ( tereny boiska szkolnego)
 4. Bieg uczniów szkół podstawowych klasy II-III CHŁOPCY ( tereny boiska szkolnego)
 5. Bieg uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI DZIEWCZĘTA (tereny leśne przy szkole)
 6. Bieg uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI CHŁOPCY ( tereny leśne przy szkole)
 1. Bieg uczniów szkół gimnazjalnych klasy I-III DZIEWCZĘTA (tereny leśne przy szkole)
 2. Bieg uczniów szkół gimnazjalnych klasy I-III CHŁOPCY ( tereny leśne przy szkole)
 3. Kategoria OPEN ( tereny leśne przy szkole)

 

DYSTANS BIEGU

Bieg uczniów punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego- jedno okrążenie boiska szkolnego

Bieg uczniów szkół podstawowych klasy I kategoria DZIEWCZĘTA –1,5 okrążenia boiska szkolnego

Bieg uczniów szkół podstawowych klasy I kategoria CHŁOPCY–1,5 okrążenia boiska szkolnego

Bieg uczniów szkół podstawowych klasy II-III DZIEWCZĘTA – dwa okrążenia boiska szkolnego

Bieg uczniów szkół podstawowych klasy II-III CHŁOPCY – dwa okrążenia boiska szkolnego

Bieg uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI DZIEWCZĘTA – 900 m

Bieg uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI CHŁOPCY  – 900m

Bieg uczniów szkół gimnazjalnych klasy I-III  DZIEWCZĘTA – 1200m

Bieg uczniów szkół gimnazjalnych klasy I-III CHŁOPCY –  1200m

Kategoria Open – 2000m

ZGŁOSZENIA

Biuro zawodów mieści się w holu głównym szkoły (na parterze).

Uczestnicy biegu dokonują zgłoszenia w biurze zawodów. Po dokonaniu zgłoszenia zostanie wydany numer startowy, który powinien być umieszczony, przypięty z przodu na piersiach w czasie biegu.

 KLASYFIKACJE, NAGRODY

 W poszczególnych biegach – za miejsca I-III- uczestnicy otrzymują medale oraz dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dojazd drużyny na koszt własny.
 2. Przed rozpoczęciem zawodów trener/opiekun zobowiązany jest o przekazanie listy zgłoszeniowej do kierownika zawodów. Trener/opiekun jest odpowiedzialny za swoją drużynę w trakcie całych zawodów.
 3. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów, powstałych podczas trwania imprezy.
 4. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione na terenie szkoły i w jej obrębie.
 5. W czasie rozgrywania konkurencji opiekun towarzyszy drużynie.
 6. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w czasie trwania zawodów.
 7. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 8. Uwaga!Każdy opiekun zespołu winien posiadać listę startową zawodników z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, kartę zdrowia lub zgodę rodzica na udział w zawodach!

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

Zgłoszenia drużyn prosimy kierować na adres: n.szkola.modzerowo@interia.pl
lub telefonicznie (sekretariat: 54 233 93 17 ),