Uroczystość nadania imienia błogosławionego Jana Pawła II, poświęcenie sztandaru i 80-lecie istnienia placówki

Dnia 16 maja 2011r. w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie odbyła się uroczystość 80-lecia istnienia placówki oświatowej, poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia błogosławionego Jana Pawła II. To wydarzenie było przeżywane w duchu dziękczynienia za beatyfikację Wielkiego Polaka i Papieża Kościoła Powszechnego. Uroczystość rozpoczęto Mszą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Gębickiego, który odczytanym dekretem Ordynariusza Diecezji włączył szkołę w poczet szkół katolickich i poświęcił sztandar. Dzięki oprawie muzycznej chóru „Canto” pod dyrekcją Pana Mariana Szczepańskiego Eucharystia nabrała jeszcze bardziej wzniosłego charakteru. Po Mszy św. Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Violetta Błasiak odczytała i przekazała na ręce Pani Dyrektor Teresy Nowackiej Akt Nadania Imienia błogosławionego Jana Pawła II Szkole Podstawowej SPSK w Modzerowie, zapewne pierwszej w Polsce, a może i w świecie, która w dwa tygodnie po beatyfikacji w Rzymie przyjęła Go za Patrona. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar Pani Dyrektor, która po ucałowaniu go zaprezentowała wszystkim zgromadzonym gościom i przekazała uczniom. Później nastąpiło ślubowanie na sztandar, w którym uczniowie, rodzice i pedagodzy przyrzekali wierność Bogu, Tradycji, Ojczyźnie, nauce Patrona oraz dbanie o dobre imię szkoły. Chór „Canto” pięknie odśpiewał hymn szkoły specjalnie ułożony na tę okazję przez Pana Mariana Szczepańskiego. W trakcie uroczystości miało miejsce symboliczne wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru. Odbyła się także część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły pod kierunkiem dyrektora Teatru Impresaryjnego pana Jana Polaka. Było to przedstawienie dotyczące wybranych wątków z życia Karola Wojtyły, a potem Papieża Jana Pawła II zakończone zawierzeniem przez panią Dyrektor całej społeczności szkolnej Matce Bożej. Wreszcie przyszedł czas na pyszny obiad i długo oczekiwane ognisko dla dzieci. Można było również w tym czasie wpisać się do kroniki szkolnej oraz obejrzeć wystawę dotyczącą placówki i patrona szkoły. Po poczęstunku uroczystość uświetniły zespoły wokalne i taneczne: Śmiłowiónki, Na razie, Street Base, Crazy Squad Connexions, Kujawy oraz ROMA. Ceremonię zakończył występ państwa Sylwii i Pawła Różańskich, który przerodził się w zabawę dla mieszkańców Modzerowo, Józefowa i nie tylko. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Starosta Wlocławski pan Kazimierz Kaca oraz Wójt Gminy Pani Ewa Braszkiewicz. Patronat medialny objęli między innymi: TV Bydgoszcz, TV Kujawy, Gazeta Kujawska, CW 24, Włocławski Portal Internetowy q4, Gazeta Powiatu Włocławskiego oraz Radio Hit i W naszej Gminie.

statut sp modzerowo (1)