WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można zdefiniować jako formy działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych skierowanych na dziecko
i działań wspierających, skierowanych na rodzinę dziecka, podjętych i wynikających bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwojowych.

Celem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Zajęcia przeznaczone są dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju wyróżniamy następujące terapie:

Terapia logopedyczna
Celem terapii jest kształcenie i doskonalenie prawidłowego rozwoju komunikacji werbalnej lub alternatywnej. Zadania realizowane w trakcie zajęć dotyczą:
 stymulacji narządów artykulacyjnych,
 wywoływania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek,
 ćwiczeń fonacyjnych,
 ćwiczeń słuchowych- słuchu fonemowego,
 ćwiczeń słuchu fonemowego i melodii wypowiedzi,
 ćwiczeń rozwijających, bogacących zasób słów w słowniku biernym i czynnym,
 ćwiczeń rozwijających mowę spontaniczną.

Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowaniu. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.
Celem terapii pedagogicznej jest:
 stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach manualnych,
 eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA:

1. Ćwiczenia usprawniające rozwój motoryczny dziecka (motoryka duża).

– bieganie, wchodzenie i schodzenie po schodach, po drabinie, pokonywanie przeszkód, wykorzystywanie placów zabaw i miejsc specjalnie do tego przygotowanych w celu rozwijania sprawności ruchowej
– stanie na jednej nodze, wykonywanie podskoków obunóż  i na jednej nodze
– rzucanie i łapanie piłki w grze, z różnych odległości
– rzucanie piłeczkami, lotkami, kulami z papieru
– przerzucanie piłki z jednej ręki do drugiej
– uczestnictwo w zabawach ruchowych, grupowych, zwracanie uwagi na aktywność fizyczną

2.  Ćwiczenia rozwijające funkcje wzrokowe dziecka:

– odnajdywanie na obrazkach drobnych szczegółów (pokaż gdzie jest….)
– odnajdywanie podobieństw i różnic w prezentowanych dziecku obrazkach o tej samej tematyce
– dobieranie par jednakowych obrazków – można wykorzystać grę „memory”
– składanie obrazka pociętego na części (można wykorzystać pocztówki)
– układanie elementów wg wzoru – klocki, puzzle, pocztówki
– dobieranie elementów do całości obrazka – np. sklep z warzywami, spożywczy; poszukujemy odpowiednich produktów pasujących do danego sklepu
– rysowanie kompozycji z figur geometrycznych za pomocą szablonów; powtarzanie elementów wg. schematu
– rysowanie demonstrowanych przedmiotów np. samochodu, domku, drzewa
–  spostrzeganie zmian w układaniu elementów ( dół, góra, prawa, lewa strona itd.)
– klasyfikowanie przedmiotów według rodzaju, kształtu, ilości, koloru
– rysowanie po śladzie (łączenie kresek w linie tworzące element)
– kalkowanie przez kalkę techniczną
– przerysowywanie figur geometrycznych (według wzoru)

3. Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe dziecka:

– dzielenie zdań na wyrazy
– wyszukiwanie obrazków na dana głoskę np. „p” – „pies”
– dzielenie wyrazów na sylaby z klaskaniem np. „ka-wa”
– rozróżnianie dźwięków np.: pluskanie w wodzie, gniecenie papieru, rozpoznawanie po głosie różnych osób
– gry i zabawy rytmiczne (wykonywanie ruchów na hasło muzyczne)
– wydzielanie głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu
– nauka krótkich wierszyków i piosenek
– ćwiczenie różnicowania dźwięków z otoczenia (co teraz słychać?)
– odtwarzanie struktur dźwiękowych w układach przestrzennych np. z klocków
– grupowanie obrazków na tą samą głoskę (pies, pióro, papier)
– odgadywanie głosek na początku wyrazu i szukanie kolejnych, podejmowanie prób tworzenia sylab i czytanie prostych wyrazów

4. Ćwiczenia usprawniające precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo – ruchową dziecka

– ćwiczenia dłoni (machanie, krążenie, klaskanie, naśladowanie np. gry na skrzypcach, na trąbce, układanie modeli z dłoni np. dziób, kula, kwiat, piramidka, wchodzenie po schodach)
– ćwiczenia palców (naśladowanie pisania na komputerze, gry na pianinie, deszczu, rysowania kółek w powietrzu, składanie i rozkładanie palców, układanie modeli z palców np. koszyk, koło)
– lepienie z plasteliny, również gliny prostych kształtów (np. kulek, wałków, rogalików, ludzi, koszyków, liter, zwierząt i innych elementów)
– wycinanie nożyczkami pasków z papieru i innych wzorów
– malowanie palcem i pęczkiem waty umaczanym w farbie
– zamalowanie kartki farbami (z góry w dół, od lewej do prawej strony)
– odrysowanie własnej dłoni, odrysowywanie płaskich przedmiotów np. monet, talerzyków itp.
–  układanie i przyklejanie na kartce wzorów z kolorowego papieru
– naklejanie nalepek na właściwy schemat na kartce papieru
– robienie kulek z bibułki lub krepiny, wyklejanie nimi konturów
– obrysowywanie konturów (pogrubienie konturów, kalkowanie)
– rysowanie równocześnie obiema rękami tych samych elementów
– łączenie kropek obrazujących różne przedmioty
– rysowanie szlaczków i wzorów z elementów litero podobnych
– nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez różne rzeczy i otwory, szycie igłą z wykorzystywaniem zabawek dla dzieci
– wieszanie ubranek dla lalek na sznurku i przyczepianie ich klamerkami do bielizny
– zamalowywanie obrazków w książeczkach do malowania
– odrysowywanie szablonów
– wciskanie w tablicę korkową pinezek – wyjmowanie ich z podłoża
– zbieranie palcami drobnych elementów (pinezki, ziarenka, guziczki) – dwoma palcami, kciukiem i wskazującym, zbieranie wyżej wymienionych elementów pęsetą
– cięcie nożyczkami po narysowanych liniach – prostych, falistych
– wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów z papieru kolorowego
– wyrabianie ciasta podczas prac domowych
– stemplowanie wzorów na kartkach papieru w różnych układach
– wydzieranie kawałków kolorowego papieru i naklejanie na narysowany schemat zamiast malowania kredkami
– strząsanie wody z palców
– zgniatanie większego papieru jedną ręką, dwoma rękoma w kulkę
– zabawy z użyciem pacynek (manipulacja rękoma)
– próby przyszywania dużych guzików (pod opieką dorosłego)
– szycie prostymi ściegami
– krążenia palcami, np. jednego palca wokół drugiego nieruchomego, wokół siebie obu palców
– zabawa w kominiarza (wchodzi kominiarz po drabinie…)
– ściskanie miękkich piłek
– zwijanie palcami chusteczek, apaszek, bibułki, robienie wałeczków z ciasta, plasteliny
– rysowanie patykiem po ziemi, po piachu
– przy wolnym chodzie ruchy rąk jak podczas pływania żabką – zabawa w naukę pływania
– zabawa w pociągi – ruch rąk naśladuje obroty kół
– zabawa w pranie, rozwieszanie bielizny i prasowanie
– gry w pchełki, bierki, kręgle, bilard stołowy
– rzucanie woreczków lub piłeczek – kto dalej (do usprawniających całe ręce)
– toczenie piłki do dołka
– podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki
– wypuszczanie piłeczki tenisowej z ręki w dół i próby chwytania jej w locie samymi palcami
– „rysowanie” palcami w powietrzu określonego przedmiotu
– układanie z elementów geometrycznych postaci ludzi, zwierząt  itp.
– układanie z patyczków, np. płotów
– zabawy z wykorzystywaniem drobnych elementów, tworzenie na siatkach wzorów
– wykonywanie budowli z drobnych klocków lego

5. Ćwiczenia na koncentrację uwagi:

– wykorzystywanie zabaw wymagających skupienia uwagi np. : budowle wg wzoru, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek
– opisywanie w co jest ubrana któraś osoba z domu (w danej chwili niewidoczna)
– rozpoznawanie kształtów przez dotyk z wyłączaniem wzroku, rysowanie tego przedmiotu z pamięci
– zabawy z użyciem gier planszowych
– nauka wierszyków i piosenek
– dbałość o kończenie rozpoczętego zadania

6. Działania usprawniające procesy poznawcze  oraz wzbogacające wiadomości o otaczającym świecie

– dostarczenie informacji na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy
– zaznajamianie  z najbliższym otoczeniem, miastem, ulicą, na której mieszka dziecko, obiektami kulturowymi
– prowadzenie rozmów na różne tematy, zadawanie pytań odtwórczych, problemowych, oczekiwanie rozwiniętych wypowiedzi
– czytanie dziecku książeczek, prowadzenie rozmów dotyczących ich treści, stosowanie  pytań o postaci, fakty, sytuacje, sprawdzanie rozumienia tekstu
– rozwiązywanie zagadek
– prowadzenie zabaw w oparciu o zabawki dydaktyczne rozwijające myślenie
– zadawanie pytań co trzeba zrobić żeby… np.  upiec ciasto, zrobić sobie kanapkę (dziecko ma wymienić następujące po sobie czynności)
– wykorzystywać układanki obrazkowe tworzące historyjkę
– prowadzenie zabaw uczących klasyfikacji rozpoznawania podobieństw i różnic, tworzenia zbiorów, liczebników porządkowych, dodawania i odejmowania

7. Działania wpływające na rozwój emocjonalny dziecka i kontakty społeczne

– życzliwy, przyjazny stosunek do dziecka
– cierpliwe wysłuchiwanie dziecka
– chwalenie dziecka za wykonywane prace, polecenia, współdziałanie
– sprawianie dziecku przyjemności
– rozpoznawanie potrzeb dziecka i ich zaspokajanie
– wyjaśnienie norm i zasad obowiązujących w życiu społecznym
– dostarczanie informacji jak się należy zachować w sytuacji konfliktu  z drugim dzieckiem
– umożliwienie kontaktu z innym dzieckiem poza przedszkolem, stwarzanie warunków do wspólnych zabaw
– organizowanie urodzin w towarzystwie dzieci z przedszkola i sąsiedztwa
– właściwe reagowanie na złość, smutek i inne negatywne emocje
– ustalenie i egzekwowanie (przyjazne) norm i zasad społecznych

NASZE PROPOZYCJE ZABAW

Zapraszamy do twórczych zabaw , oraz eksperymentów.

Pierwszą propozycją jest MALOWANIE PIANĄ
Sztuka i twórczość artystyczna daje nam wiele możliwości ekspresji. Wyrażanie swoich emocji w sztuce pozwala się wyciszyć, zrelaksować oraz sprawia wiele radości ☺️
Proponujemy Wam tworzenie obrazów za pomocą piany.
Do zabawy potrzebny jest:
duży biały brystol, kilka szklanek, woda, płyn do mycia naczyń, słomki, farby lub barwniki.
Do szklanek z wodą nalewamy odrobinę płynu do mycia naczyń oraz farby lub barwnik. Płyn z farbą dokładnie mieszamy i gotowe „barwne mieszanki” ustawiamy w kilku miejscach na białym brystolu. Następnie dziecko poprzez słomkę dmucha do każdej ze szklanek tworząc olbrzymie ilości kolorowej mieniącej się piany.

Za oknem kwiaty , które możemy wykorzystać do super eksperymentu
Do naszego eksperymentu będą potrzebne:
– białe kwiaty, np. tulipany,stokrotki
– woda,
– barwnik spożywczy lub farba.
Do szklanki/ pojemnika wlewamy wodę, następnie dodajemy ulubiony kolor farbki lub barwnika – mieszamy, aby woda była zabarwiona. Do kolorowej wody wkładamy naszego kwiatka i czekamy.

Kolejnym eksperymentem który możemy wykonać w domu jest TĘCZA Z CUKIERKÓW.
Do tego eksperymentu wystarczą: biały talerz, opakowanie kolorowych cukierków i odrobina wody. Wykładamy cukierki na talerzu tak, by tworzyły koło. Polewamy wodą, czekamy chwilę i… gotowe!

Następny eksperyment to MIESZANIE KOLORÓW.
Eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, możemy stworzyć inne. Potrzebne będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do żywności. Wlewamy wodę tak, by zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy ją. Pozostałą przestrzeń uzupełniamy oliwą i dodajemy drugi kolor. Słoiczki zakręcamy. Przy potrząsaniu kolory się mieszają, potem wracają na swoje miejsce. Proste, prawda?

Kolejnym eksperymentem jest DMUCHANIE BALONÓW
Do tego eksperymentu potrzebne będą: balony, butelki, ocet winny i soda oczyszczona. Wsypujemy odrobinę sody do balonika (za pomocą lejka lub uciętej butelki). Do pustych butelek wlewamy ocet winny i odrobinę barwnika. Nakładamy balon na butelkę i obserwujemy, jak się napełnia

I na koniec MEDUZA W BUTELCE
Potrzebne będą: butelka, niebieski barwnik do żywności, woda i folia spożywcza. Folię tniemy na kawałki i formujemy z niej coś na kształt meduzy. Wlewamy do butelki wodę i odrobinę barwnika. Następnie umieszczamy tam meduzę, zakręcamy i gotowe!

pp logopedia Pakiet-przedszkole-7

pp rew Ćwiczenia wzrokowo ruchowe

pp rew Sensoryczna zabawa

pp rew Sztućce- odtwarzanie, zapamiętywanie, sekwencje

pp rew Trochę małej motoryki o koordynacja wzrokowo

ZMYSŁ RÓWNOWAGI

ZABAWY RYTMICZNE

Zabawy rozwijające zmysł dotyku w przedszkolu i domu – zaczerpnięte ze strony – integracjasensoryczna,info

Wspólne przygotowywanie poczęstunku dla gości przybywających do przedszkola lub do domu na różne uroczystości to doskonała okazja do rozwijania zmysłu dotyku, węchu i smaku. Wspólnie z dorosłym dzieci kroją owoce, a następnie nakładają je na gotowe spody dostępne w marketach. Piernikowe choineczki, czy kruche ciastka, można ozdabiać, kolorowymi posypkami, które nie tylko oddziałują na zmysł dotyku, ale również stymulując system wzrokowy.


Wyszukiwanie przedmiotów za pomocą dotyku w pojemnikach wypełnionych różnymi materiałami /kaszą, makaronemi, kukurydzą czy innymi ziarnami, koralikami, piłeczkami, ścinkami z niszczarki, wacikami, pociętą włóczką, kuleczkami z krepiny/ to bardzo lubiana przez dzieci zabawa.


Wszelkiego rodzaju materiał sypki można wykorzystać do zajęć z zakresu edukacji matematycznej np. mierzenie pojemności, określanie ilości, porównywania wyglądu. Przesypywanie z pojemnika do pojemnika, przesiewanie przez sito, segregowanie to tylko niektóre czynności które pozwalają dzieciom poczuć właściwości przedmiotu, którego dotykają.


Dodatkowo ziarenka o różnej grubości wsypane do puszki lub plastikowej buteleczki tworzą grzechotki. Można je wykorzystać do zabaw słuchowych min. wygrywanie rytmów, domino słuchowe.


Kolejnym przykładem wykorzystania materiału przyrodniczego jest domino dotykowe. Wystarczy przyciąć jednorazowe kubeczki do picia na wysokoścć około 1 centymetra. Wlewamy do nich klej wikol dostępny w marketach budowlanych i wkładamy wybrane ziarna. Po zaschnięciu kleju ziarenka trwale przylegają do kubeczka, a dobra zabawa jest gwarantowana. Do wykonania domina można użyć również guzików, kamyczków, tkanin i wiele innych.


Rysowanie na chodniku za pomocą różnorodnych materiałów min. kredą, pastelami, kredkami to doskonałe ćwiczenie, gdzie przyzwyczajamy rączkę do różnych struktur, ale też usprawniajmy koordynację wzrokowo -ruchową, wyobraźnię i inwencję twórczą dziecka.


Przedszkolaki bardzo lubią zabawy z mokrymi substancjami. Malowanie rączkami umoczonymi w farbie plakatowej połączonej z piaskiem dekoracyjnym, czy rysowanie w piance do golenia to tylko z niektóre z ciekawych stymulacji systemu dotykowego.W sklepach dostępny jest specjalny różnokolorowy żel sensoryczny do kąpieli. Ma on formę proszku, który możemy rozpuścić w dowolnej ilości wody kontrolując gęstość. Przedszkolaki mogą w nim szukać figur geometrycznych lub innych przedmiotów doskonaląc umiejętność różnicowania.


Zabawy badawcze i eksperymentowanie sprzyjają poznawaniu otoczenia. Zamrażanie przedmiotów w przezroczystych kubeczkach wypełninych wodą, pozwala poznawać różne jej właściwości. Dziecko uczy się stosować pojęcia zimny – ciepły.


Z zamrożonych wycisków dzieci mogą układać obrazki, działania, wyrazy itp. Wszystko zależy od kreatywności dorosłych.


Masy plastyczne takie jak ciastolina lub masa solna z dodatkiem farby /obrazek z marchwekami/, warto wykorzystywać w przedszkolu i w domu jak najczęściej. Nie tylko, dlatego, że rozwijają zmysł dotyku, ale również dlatego, że doskonalą sprawność manualną rączki. W sklepach dostępne są inne mniej popularne masy takie jak: plastynka, plastopianka, specjalistyczne masy terapeutycze o różnej twardości, piasek kinetyczny.


Ogród przedszkolny to doskonałe miejsce do przeprowadzania zabaw bogatych w doświadczenia dotykowe. Zabawy w piaskownicy oraz saddzenie roślin to najbardziej popularne działania.


Zabawy z wodą, pozwalają ocenić dzieciom kolejne właściwości przedmiotów i sprawdzić jak zachowują się w cieczy. Bardzo ciekawe jest określanie, który przedmiot włożony do wody utonie, a który będzie unosił się na powierzchni. Dobrze jest pozwolić dzieciom na przelewanie płynu z naczynia do naczynia. Można również barwić wodę farbami i takim roztworem polać suchy piasek. Dzieci obserwując jak piasek chłonie płyn, chętniej pobrudzą w nim rączki, czy coś narysują, doskonaląc sprawność rączki.


Kolejnym ciekawym sposobem na doświadczenia dotykowe są ścieżki sensoryczne. Na podłodze układamy różne faktury /folię bąbelkową, futerka, kasztany, kawałki wykładziny itp./ Dzieci mogą po nich przechodzić lub zbierać porozkładane na nich elementy. Coraz bardziej powszechne stają się maty w formie patchworku, gdzie poszczególne elementy o różnej fakturze zszyte są ze sobą.

„Koncert zmiany pogody”

Celem ćwiczeń jest rozwijanie świadomości własnego ciała,rozwijanie sprawności ruchowej,rozwijanie współdziałania z drugą osobą.

 1. „ Moje-Twoje” –w parze (dorosły-dziecko) naprzeciw siebie i wykonują kolejno poszczególne czynności:
  • kładą rękę na głowie, potem na głowie partnera,
  • wskazują palcami swoje czoło, a potem czoło partnera,
  • dotykają swojego nosa, a potem nosa partnera,
  • chwytają się za ucho, a potem za ucho partnera,
  • klepią się po brzuchu,
  • poprawiają fryzurę.

2.”Tunel” – dzieci przechodzi na czworakach lub czołga się w tunelu przechodząc na drugą stronę;

 1. „Koncert zmiany pogody” – dorosły klęczy na podłodze obok leżącego na brzuchu dziecka. W ćwiczeniu tym wprowadza się swoistą fabułę:
  • drobny deszczyk – delikatnie uderzamy palcami w plecy dziecka,
  • duży deszcz – silniejsze stukanie palcami,
  • grad wielkości kurzego jaja – ostukiwanie pięściami,
  • zaświeciło słońce – masujemy plecy dziecka ruchami okrężnymi.
  „Maszyna do pisania” – relaks:
  Wkręcamy papier do maszyny do pisania. (Dziecko siedzi tyłem do nas. Delikatnie „przekręcamy” do przodu uszka dziecka.)
  Piszemy: Pisze pani na maszynie: (Stukamy palcami w plecy.)
  A…, B…,C…, kropka, przecinek ( Piszemy A, B, C, dużą kropkę i przecinek.)
  I… przesuwamy wałek. (Trzymamy dziecko za głowę, delikatnie, lecz stanowczo przechylamy na bok .)

„Plamki, kropki i kropeczki”

Celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności skupienia uwagi,wzmacnianie mięśni oddechowych.

Pomoce:
szablon biedronki, kropki z kolorowego papieru, słomka

1. Zabawa logopedyczna „Biedronka”: Rodzic mówi wiersz:

Plamki, kropki i kropeczki
Czerwoną sukienkę
I czarne kropeczki
Widziałam u mojej małej biedroneczki.
Policzę twe kropki
nim polecisz w świat
Powiem wszystkim dzieciom
ile miałaś lat.

Rozmowa na temat wiersza, przeliczanie kropek u biedronki(szablon biedronki) w granicach możliwości dziecka
Po recytacji nauczyciel rozdaje czerwony szablon biedronki i czarne kropki oraz słomkę do napojów. Dziecko nabiera powietrze za pomocą słomki, tak by na czubku „ przykleiła się” kropka i stara utrzymać ją przez chwilę, a następnie przenosi na biedronkę.

„Uczę się poprzez zabawę.”

Celem ćwiczeń jest aktywizowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

Pomoce dydaktyczne: słoiki do odkręcania, kostka edukacyjna, talerze, plastelina, szablony, gąbka, mazaki, płyty CD, gazety, karty do gry, produkty spożywcze, środki czystości, nożyce, farby, klej, patyczki do uszu, kubek, gumka do gumowania, obrazki – zdjęcia przedstawiające czynności, figuraki,  kredki w pudełku,  drążek, piłka, materac, koszyczki.

 1. Wykonywanie pracy plastycznej- wałkowanie plasteliny, naklejanie na kontur obrazka. Dziecko wyciąga plastelinę, wałkuje dłońmi i wykleja gałązki bazi. Składa do koszyczka i odkłada koszyczek.
 2. Rysowanie figur w szablonie, kolorowanie- uczeń rysuje od szablonu trójkąty, kwadraty, owale, koloruje jedną z wybranych figur.
 3. Łączenie kropek tworzących szlaczek – dziecko łączy kropeczki tworzące szlaczek. Końcowy punkt jest odsłaniany po narysowaniu do niego kreski. Zmazywanie mazaka gąbką.
 4. Odkręcanie i otwieranie pojemników z niespodzianką- dziecko odkręca i otwiera pojemniki, w których ukryta jest niespodzianka.
 5. Zapinanie i rozpinanie zamka – dziecko rozpina i zapina zamek.
 6. Rozpinanie i zapinanie guzika- dziecko rozpina i zapina guzik.
 7. Segregowanie talerzy wg wielkości: duże, małe- dziecko segreguje talerze do dwóch koszyczków na małe i duże.
 8. Układanie obrazków wg planu- dziecko układa zdjęcia – robienie kanapki wg kolejności chronologicznej.

9. Wybór jednego z ćwiczeń:
– dobieranie figur do obrazka( figuraki)
– układanie obrazków wg kolejności wzrastającej.

„Pobudzenie zmysłu dotyku”

Celem ćwiczeń jest doskonalenie percepcji dotykowej, doskonalenie ruchów manipulacyjnych dłoni i palców, budowanie wspólnego pola uwagi, wydłużanie czasu koncentracji uwagi, angażowanie do pracy obu rąk.

Środki dydaktyczne : 4 miski, mąka , kisiel, woda ciepła i zimna , drewniane koraliki, foremki, patyczkowy jeż , sensoryczna pizza, farby , kartka A3.

 1. Zabawa paluszkowa – „ idzie myszka do braciszka , tu zajrzała, tu wskoczyła, tu się skryła”- budowa z dzieckiem wspólnego pola uwagi;
 2. Wspólne śpiewanie z dzieckiem wyliczanki „Amse- adamse” połączone z pokazem;
 3. „Patyczkowy jeż” – zachęcanie dziecka do wyjęcia patyczków z rolki po rączniku papierowym;
 4. Przygotowanie dwóch misek : jednej wypełnionej mąką, drugiej pustej. W misce z mąką ukryte są drewniane koraliki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie w mące koralików i przełożenie ich do pustej miski.
 5. Przygotowanie pojemnika z kisielem, włożenie do niego foremek. Zadaniem dziecka jest wyłowienie wszystkich foremek. Zachęcamy dziecko aby użyło obu rąk.
 6. Przygotowanie dwóch misek : jednej z ciepłą wodą, drugiej z zimną wodą. Zadaniem dziecka jest umycie rąk raz w zimnej , raz w ciepłej wodzie. . Po zabawie dziecko samodzielnie wyciera rączki w ręcznik.
 7. Sensoryczna pizza- dotykanie rękoma różnych faktur zamieszczonych na kole : np. filcu, gumy, plastiku, drewna , gąbki pluszu.
 8. Przygotowanie dwóch tac z farbami w różnych kolorach, zachęcanie dziecka aby malowało obiema rękami po kartce.
 9. Relaks przy muzyce- dziecko leży na plecach na materacu, nauczyciel masuje dłonie chłopca :
 • rysowanie palcem nauczyciela w wewnętrznej stronie dłoni dziecka ;
 • grzbietowa strona – głaskanie, rozcieranie, ponowne głaskanie;
 • wewnętrzna część – głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie.

„Uczymy się bawiąc – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka z autyzmem”

Celem ćwiczeń jest aktywizowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie wyobraźni i możliwości sensorycznych dziecka.

 1. Ćwiczenie : „piłka parzy” – dziecko wspólnie z terapeutą podają sobie piłkę (z ręki do ręki). Na hasło „piłka parzy” , należy piłkę odrzucić tak by nie mieć jej na dłoniach.
 2. Ćwiczenie – segregowanie woreczków. W ćwiczeniu tym dziecko musi posegregować woreczki w różnych kolorach do odpowiednich pojemników (pojemniki muszą być w kolorach woreczków). Dzięki temu ćwiczeniu następuje utrwalenie kolorów oraz uczy się dopasowywania woreczków do odpowiedniego pudełka (taki sam kolor do takiego samego koloru).
 3. Ćwiczenie – Celowanie piłeczkami do kosza postawionego w niewielkiej odległości od dziecka. Można kosz przestawić dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z ucelowaniem.
 4. Ćwiczenie – wodzenie wzrokiem za poruszającym się przedmiotem. Terapeuta trzyma określony przedmiot w dłoni i porusza nim w różnych kierunkach.
 5. Ćwiczenia w naśladowaniu – terapeuta pokazuje dziecku jakąś figurę i mówi do dziecka zrób to co ja . Zadaniem dziecka jest odwzorowanie figury wykonanej przez terapeutę.
 6. Ćwiczenia słuchowe – terapeuta włącza dziecku dźwięk jaki wydaje dane np. zwierzę . Zadaniem dziecka jest rozróżnienie jakie to zwierzę oraz naśladowanie tego dźwięku.

„ Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej”

Celem zajęć jest stymulowanie funkcji poznawczych, utrwalenie znajomości schematu ciała i orientacji w przestrzeni oraz rozwijanie możliwości motorycznych ucznia.

Środki dydaktyczne:  duży arkusz szarego papieru,kredki, pisaki, ołówek,nożyczki, klej,stare gazetki reklamowe lub gazety,dwie czerwone wstążeczki, kręgiel lub butelka wypełniona piaskiem, kilka kolorowych klocków

 1. Wprowadzenie dziecka w tematykę zajęć– utrwalanie schematu ciała i kierunków przestrzennych. Ustalenie z dzieckiem, która ręka i strona ciała jest prawa, a która lewa. W sytuacji mylenia stron, zawiązanie bransoletki z czerwonej wstążki na nadgarstku ucznia i swoim (prawym).
 2. Przypomnienie nazw części ciała -prowadzący pokazuje na sobie a dziecko odpowiada, jak się nazywają.
 3. Odrysowanie postaci – prosimy dziecko o położenie się na przygotowanym uprzednio szarym papierze, tak abyśmy mogli go całego odrysować. Odrysowujemy kontur dziecka, pamiętając aby dobrze odwzorować kończyny, głowę itd. Wspólnie z dzieckiem oglądamy kontur i ustalamy gdzie jest prawa strona, a gdzie lewa namalowanej postaci. Następnie wydajemy dziecku polecenia: dorysuj prawe oko, lewe ucho itp. kontrolujemy, czy dziecko dobrze wykonuje zadanie. W razie konieczności przypominamy o podpowiedzi odnośnie stron (czerwona bransoletka).
 4. Prosimy dziecko, aby powycinało z gazetek reklamowych preferowane przez siebie produkty (zabawki, jedzenie itp.). Omawiamy z dzieckiem wybrane obrazki, pytamy dlaczego dokonało takiego wyboru.
 5. Prosimy dziecko, aby przy pomocy kleju doczepiło obrazki do plakatu z postacią według naszych instrukcji np. czekoladę, którą lubisz, chłopiec trzyma w lewej dłoni. Kontrolujemy pracę dziecka, naprowadzamy w razie potrzeby. Po skończonej pracy wieszamy plakat widocznym miejscu w sali i chwalimy dziecko za jego wykonanie zgodnie z poleceniami.
 6. Prosimy, aby dziecko zdjęło pomocniczą czerwoną bransoletkę. Układamy proste sekwencje z klocków i prosimy dziecko o opisanie co widzi – np. klocek żółty jest z lewej/prawej/nad/pod strony zielonego itd. Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wracamy do założenia „ podpowiadającej strony prawa/lewa bransoletki”.
 7. Na podłodze stawiamy kręgiel (lub plastykową butelkę). Dziecko staje przed nim i kolejno dotyka go delikatnie czubkiem nosa, brodą, brzuchem, kolanem, dużym palcem (zależnie od możliwości dziecka). Kręgiel nie może się przewrócić.
 8. Ewaluacja zajęć – dziecko zamalowuje na karcie pracy graficzną reprezentację swojego samopoczucia po zajęciach.
 9. Dziecko siada na dywanie – ćwiczenie relaksacyjne „Odliczanie”. Dziecko leży na dywanie, na dany sygnał odlicza do 20, gdy skończy – podnosi rękę.

„Stymulowanie funkcji poznawczych -ufoludki”

Celem tych zajęć jest stymulowanie funkcji poznawczych, rozpoznawanie i nazywanie kolorów, porównywanie, segregowanie ,stymulowanie sprawności motorycznych i manualnych, wspomaganie zdolności i zainteresowań dziecka.

Do tego zadania potrzebne będą :

białe kartki z bloku technicznego,  rakiety wycięte z bloku technicznego i pomalowane na odpowiedni kolor, postacie ufoludków ( postacie muszą być białe aby dziecko mogło je pokolorować ), części układanki obrazkowej z ufoludkami, kredki, klej.

 1. Układanie obrazka – w ćwiczeniu tym dziecko musi wyjąć części obrazka (na którym znajdują się kolorowe ufoludki ufoludki) z pudełka, ułożenie tego obrazka na białej kartce. Po czym terapeuta rozmawia z dzieckiem na temat obrazka zadając pytania :
 • Kto jest na obrazku?
 • Jakiego koloru są ufoludki?
 • Ile ich jest?
 • Czy są wesołe czy nie?

Następnie dziecko musi samodzielnie przykleić obrazek do kartki.

 1. Liczymy – w ćwiczeniu tym dziecko musi samodzielnie wyjąć z koperty postaci ufoludków oraz rakiety .Zadaniem dziecka jest ułożenie ufoludków obok siebie oraz pokolorowanie ich według instrukcji terapeuty. Następnie dziecko układa konkretne ufoludki z uwagi na kolor do odpowiednich rakiet. Na koniec zadaniem dziecka jest przeliczenie ile ufoludków jest w rakiecie , w której jest więcej a w której mniej oraz wybranie odpowiednich kartoników z cyferkami i ułożenie ich  przy odpowiedniej rakiecie.

„Spotkanie z Brzydkim Kaczątkiem – doskonalenie rozpoznawania stanów emocjonalnych”

Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych, różnicowanie stanów emocjonalnych w zależności od kontekstu sytuacyjnego oraz doskonalenie umiejętności naśladowania

Środki dydaktyczne:

graficzne symbole przedstawiające uczucia, baśń pt. ,,Brzydkie Kaczątko”, obrazek do pokolorowania, napisy z rozsypanki wyrazowej, nożyczki.

 1. Rozpoznawanie nastroju-na stoliku leżą symbole graficzne uczuć (zadowolenie, smutek, złość, strach). Dziecko wybiera ten symbol, który ilustruje obecny stan jego nastroju.
 2. Kolorowanie obrazka – dziecko koloruje obrazek przedstawiający tytułową postać z baśni „Brzydkie Kaczątko”. Nazywa postać i podaje tytuł baśni.
 3. Zabawa ruchowa – dziecko przy pomocy prowadzącego przypomina sobie inne postaci z baśni, np. mama – kaczka, kaczątka, dzikie gęsi, łabędzie. Dziecko naśladuje ich ruchy.
 4. Rozsypanka wyrazowa – dziecko wycina napisy i z rozsypanki wyrazowej i przy pomocy nauczyciela układa zdanie: „Brzydkie Kaczątko cieszy się, że jest pięknym łabędziem”.
 5. Odgadywanie uczuć – prowadząca czyta wybrane fragmenty baśni pt. ,,Brzydkie Kaczątko”. Dziecko odgaduje uczucia bohatera znajdującego się w różnych sytuacjach, podnosząc do góry odpowiedni symbol graficzny.

„Usprawnianie motoryki małej i dużej”

Celem zajęć jest ogólne usprawnianie koordynacji ruchów,usprawnianie funkcjonowania analizatora kinestetyczno–ruchowego,ćwiczenie sprawności manualnej,doskonalenie płynności ruchów,wzmocnienie układu mięśniowego.

Środki dydaktyczne:

kartki papieru, stempel z żabką, kredki, nożyczki, klej, brystol, szarfy, płyta z muzyką relaksacyjną, miseczki, suchy groch, duża taca wypełniona kaszą manną, woreczek z grochem, łyżka, mała piłeczka, kreda.

 1. Zagadka – prowadząca mówi zagadkę o żabce, dziecko podaje rozwiązanie.

Skacze zielona panna

Wyskoczyła na brzeg

Siadła i kumka wesoło

kum, kum, rechu, rech.

 1. Żabka – dziecko otrzymuje kartkę, na której samodzielnie stempluje żabki. Następnie koloruje żabki, wycina je nożyczkami i przykleja na przygotowanym brystolu. Na koniec nadaje żabce imię i wpisuje je pod rysunkiem.
 2. Zabawa ruchowa– dziecko naśladuje poruszanie się żaby. Na podłodze prowadząca układa pięć szarf oznaczających kamienie, po których – na hasło „Żaba do stawu” – żabka skacze, docierając do stawu. Na hasło „ Żabka pływa w stawie” – dziecko naśladuje ruchy pływających żabek. Po kąpieli wyskakuje ze stawu, aby wygrzać się w słońcu. Dziecko odpoczywa słuchając muzyki relaksacyjnej.
 3. Chwyt pęsetowy- dziecko siedzi przy stole, na którym znajdują się dwie miseczki. Jedna z nich, stojąca po lewej stronie dziecka, jest napełniona suchym grochem. Dziecko na polecenie prowadzącej zajęcia przekłada groch do pustej miseczki, od lewej strony do prawej. Dziecko ma za zadanie chwytać groch chwytem pęsetowym, używając kolejno wszystkich palców prawej dłoni.
 4. Rysowanie linii – dziecko wygładza dłonią kaszę mannę tak, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Palcem wskazującym prawej ręki rysuje po powierzchni linie proste równoległe (za każdym razem wygładzając powierzchnię).
 1. Wędrówka po śladzie – po wytyczonej kredą trasie w kształcie elipsy, dziecko idzie po śladzie powolnym krokiem. Najpierw trzymając w prawej ręce łyżkę z piłeczką, a potem trzymając woreczek na głowie.